ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ มีกี่ประเภท และเราสามารถทำอะไรได้บ้าง

แม้เราจะได้ยินคำว่าซอฟต์แวร์อยู่บ่อยๆ ทว่าจริงแล้วมันก็ยังมีรายละเอียดแยกย่อยออกไปให้ได้ทำความเข้าใจรายละเอียดอย่างลึกซึ้งอีกเช่นกัน ซอฟต์แวร์ประยุกต์เองก็จัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่คนเราในยุคนี้ได้ใช้งานกันอย่างทั่วถึง แม้บางคนอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ตนเองกำลังใช้งานอยู่เกิดจากซอฟต์แวร์ประยุกต์ แน่นอนว่าย่อมทำให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียว

ความหมายของซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ควรรู้

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่มีเอาไว้ใช้กับการทำงานในส่วนต่างๆ ตามความต้องการของผู้ที่เลือกนำไปใช้งาน สามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ปัจจุบันเองก็มีคนที่พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์เหล่านี้ออกมามากมายเพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้งานได้เลือกนำไปใช้กันอย่างสบายๆ นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยคือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งานทั่วไป และซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะ

ประเภทของซอฟต์แวร์และการนำมาใช้งาน

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งานทั่วไป เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่แล้วเป็นซอฟต์แวร์ที่มีบริษัทต่างๆ ได้พัฒนาขึ้นมาจากนั้นจึงนำออกจำหน่ายเพื่อให้สามารถใช้งานกันได้โดยตรงคนที่ใช้ไม่จำเป็นต้องเสียเวลามานั่งพัฒนากันอีก ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 กลุ่มใหญ่ในเวลานี้

  1. ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ – เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับการใช้งานด้านการพิมพ์เอกสาร เพิ่ม ลด แก้ไข จัดรูปแบบเอกสารได้ตามต้องการ เป็นซอฟต์แวร์พื้นฐานที่คนทั่วไปหากใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ก็ต้องเคยใช้งานซอฟต์แวร์ตัวนี้
  2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน – เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการคิดคำนวณ จะใช้หลักการคล้ายกับการมีโต๊ะทำงานขนาดใหญ่ มีเครื่องมือเปรียบเหมือนปากกา ยางลบ มีช่องใส่ตัวเลข ข้อความ สูตร สั่งให้คำนวณออกมาตามเงื่อนไขที่ต้องการได้
  3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล – เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เอาไว้ในคอมพิวเตอร์ที่เราเรียกกันว่า ฐานข้อมูล จะช่วยในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ช่วยให้เราสามารถนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ได้ง่ายขึ้นยามจำเป็น
  4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ – นิยมใช้อย่างมากสำหรับการนำเสนองานเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ใช้งานง่าย สร้างสไลด์ใส่รายละเอียดต่างๆ ตามที่ต้องการลงไปได้
  5. ซอฟต์แวร์สื่อสารและค้นหาข้อมูล – ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลก สะดวกรวดเร็ว เราจะได้ประโยชน์จากการใช้งานนี้เต็มๆ อาทิ การหาข้อมูลเพื่อการศึกษา, การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น
  6. ซอฟต์แวร์กราฟิก – สำหรับการออกแบบ สร้างงานศิลปะ เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมมากๆ ในยุคนี้ เพราะความสวยงามเป็นสิ่งที่คนเราต้องการเห็นด้วยกันทั้งนั้น

ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะ จริงๆ ก็คือซอฟต์แวร์ที่เราเห็นโดยทั่วไปแต่อาจมีการมาดัดแปลงนิดหน่อยสำหรับการใช้งานภายในองค์กรหรือหน่วยงานเฉพาะ อาทิ โปรแกรมธนาคารก็จะมีการใช้โปรแกรมสำหรับการฝาก ถอน โอนเงิน หรือในห้างสรรพสินค้าก็ใช้ระบบบาร์โค้ด เป็นต้น